M4 Team Process Sverige

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

M4 är ett processverktyg som hjälper församlingsplanterare att utforska viktiga frågor som de kommer att ställas inför.

Från första stund då du börjar bära en vision om att starta en ny gemenskap, till då du ser en ny församling runt dig, kan M4 stödja dig att förverkliga din dröm.

M4 är uppbyggt av fyra moduler, med en fysisk träff per halvår för varje modul. Inför varje träff arbetar du och ditt team med uppgifter och tittar på filmerna på det digitala verktyget M4 Online.

M4 Online har fyra delar per modul. De är upplagda så här:

  1. Varje del inleds med en introduktionsfilm där lärandemålen presenteras.
  2. Därefter tittar du på fyra filmer som är ca tio minuter; tre filmer med undervisning och en intervju.
  3. Efter varje undervisningspass får du svara på en snabb fråga. Syftet är att du ska reflektera över vad du tar med dig från undervisningen och att ge information till kursledarna.
  4. Varje del avslutas med en teamuppgift.

Så här får du tillgång till M4 Online

När ert team är anmält till M4 kan ni få tillgång till den digitala plattformen M4 Online.

  1. Registrera dina kontaktuppgifter här.
  2. Vi mailar en kod till dig för M4 Online.
  3. Skapa ett konto genom att klicka Logga in högst upp på den här sidan.
  4. Aktivera M4 Online genom att fylla i koden i Enrollment Code.

Kontakta [email protected] om du vill ha hjälp med M4 Online.

Course Content

Expand All
M1 – Master
M2 – Mission
M3 – Multiplication
M4 – Movement