M4 Europe previews

M4 Team Process (English Preview)

M4 Team Process is a tool that helps church planters explore important issues they face during the entire church planting process.
From the first moment you start carrying a vision of starting a new fellowship to when you have your new church around you, M4 Team Process helps you turn your dream into reality.

M4 Ready (English Preview)

M4Ready is an online course which provides essential training for people who have a potential to plant, lead and multiply churches in their nations.
The course is intended for you and your friends – younger leaders in local churches, denominations or organizations with a more than average leadership potential who already have some track record of entrepreneurship, initiating new things and bringing change.

M4 Ready (Český náhled)

M4 Ready je online kurz pro lidi s potenciálem k zakládání, vedení a reprodukci sborů.

Kurz je určen především pro mladé vedoucí v místních sborech, denominacích či organizacích s nadprůměrným potenciálem k vedení, kteří již mají nějaké zkušenosti se začínáním nových věcí, jsou podnikaví a rádi se podílejí na změně.