M4 Assessment Training [Ukrainian]

Welcome to the Assessment training! This course is part of the training that helps you to prepare for the succesful implementation of the M4 Team Process. The goals of the course are: 1) to help you and your M4 team to understand and practice the church planter assessment tool; 2) to plan how you can…

Read more

Formación de asesoramiento de M4

¡Bienvenido a la formación de Asesoramiento de M4! Este curso es parte de la formación que te ayuda a prepararte para la implementación con éxito del Proceso de Equipo de M4. Las metas del curso son:

Read more

M4 Assessment Training [Romanian]

Welcome to the Assessment training! This course is part of the training that helps you to prepare for the succesful implementation of the M4 Team Process. The goals of the course are: 1) to help you and your M4 team to understand and practice the church planter assessment tool; 2) to plan how you can…

Read more

M4 Ready Latvija

Laipni lūgts M4 Ready! M4 Ready ir tiešsaistes kurss kas nodrošina nepieciešamo apmācību cilvēkiem, kuriem ir potenciāls dibināt, vadīt un pavairot draudzes savā valstī. Kurss ir paredzēts Tev un taviem draugiem – lokālo draudžu, konfesiju un organizāciju jaunajiem vadītājiem ar līdera potenciālu, kuri jau iepriekš ir centušies uzsākt jaunas iniciatīvas un nesuši pārmaiņas. M4 Ready…

Read more

M4 Europe Learning Community 2022 Pre-gathering Course

Greetings dear M4 Europe friends,  We trust you are doing well and thriving in every good work.  It is such a joy to be together in Kristiansand, Norway in a few weeks, after two years of online meetings. This short pre-gathering course is meant to prepare you for our time together and we hope you…

Read more

M4 Командний процес – Україна

Командний Процес M4 є інструментом, який допомагає командам, що хочуть розпочати церкву, дослідити важливі проблеми, з якими вони можуть зіштовхнутися під час усього процесу розпочинання церков. Від першого моменту, коли ви починаєте тільки нести бачення початку нової спільноти, і до моменту, коли навколо вас з’явиться нова церква, M4 допоможе вам перетворити вашу мрію в реальність.…

Read more

M4 Team Process Sverige

M4 är ett processverktyg som hjälper församlingsplanterare att utforska viktiga frågor som de kommer att ställas inför. Från första stund då du börjar bära en vision om att starta en ny gemenskap, till då du ser en ny församling runt dig, kan M4 stödja dig att förverkliga din dröm. M4 är uppbyggt av fyra moduler,…

Read more

Proceso de Equipo de M4

El Proceso de Equipo de M4 es una herramienta que ayuda a los plantadores de iglesias a explorar asuntos importantes que enfrentan durante todo el proceso de plantar una iglesia. Desde el primer momento puedes tener la visión de empezar una nueva comunidad y hasta que ya tienes la nueva iglesia a tu alrededor, M4…

Read more

[delete] M4 Team Process UK (preview)

Welcome to the M4 Team Process This course is a small part of the full M4 Team Process. If you have any questions, please write to James Hyde. M4 Team Process is a tool that helps church planters explore important issues they face during the entire church planting process. From the first moment you start…

Read more

M4 Team Process UK

M4 Team Process is a tool that helps church plant teams explore important issues they face during the entire church planting process. From the first moment you start carrying a vision of starting a new fellowship to when you have your new church around you, M4 helps you turn your dream into reality. In each…

Read more

M4 ПРОЦЕСС ОСНОВАНИЯ ЦЕРКВЕЙ [MASTER]

М4 ПРОЦЕСС ОСНОВАНИЯ ЦЕРКВЕЙ — это инструмент, который помогает основателям церквей исследовать важные проблемы, с которыми они сталкиваются в течение всего процесса основания церквей. С первого момента, когда вы начинаете нести видение начала новой общины, до тех пор, пока вокруг вас не появится новая церковь, M4 поможет вам воплотить вашу мечту в реальность. В каждом…

Read more

M4 Ready UK

Welcome to M4 Ready M4Ready is an online course that provides essential training for people who have the potential to plant, lead and multiply churches in their nations. The course is intended for you and your friends – leaders in local churches, denominations or organizations with a more than average leadership potential who already have…

Read more

M4 Komandām Latvija

M4 komandām ir rīks, kas palīdz jaunu draudžu dibinātājiem iedziļināties jautājumos, ar ko nākas sastapties visā draudzes dibināšanas procesa laikā. No paša pirmā brīža, kad tavā sirdī sāk rosīties vīzija par jaunas kopienas veidošanu līdz brīdim, kad draudze jau ir nodibināta un darbojas, M4 palīdzēs tev pārvērst savu sapni īstenībā. Katrā tēmā iepazīstināsim ar apgūstamajiem…

Read more

M4 Ready United Kingdom (Preview)

This course is a small part of the full M4 Ready Course. If you have any questions, please write to James Hyde at james.hyde@countiesuk.org Welcome to M4 Ready M4Ready is an online course that provides essential training for people who have the potential to plant, lead and multiply churches in their nations. The course is…

Read more

M4 Ready Deutschland (Preview)

Willkommen bei M4 Ready M4Ready ist ein Online Trainingskurs für alle, die den Wunsch und das Potential in sich tragen, in Deutschland Kirchen zu gründen, zu leiten und zu multiplizieren. Wir haben den Kurs entwickelt für dich und deine Freunde- für junge Leiter aus Kirchen und Gemeinden, aus Denominationen oder christlichen Werken. Der Kurs passt…

Read more

M4 Ready Deutschland

Willkommen bei M4 Ready M4Ready ist ein Online Trainingskurs für alle, die den Wunsch und das Potential in sich tragen, in Deutschland Kirchen zu gründen, zu leiten und zu multiplizieren. Wir haben den Kurs entwickelt für dich und deine Freunde- für junge Leiter aus Kirchen und Gemeinden, aus Denominationen oder christlichen Werken. Der Kurs passt…

Read more

M4 Ready Eesti

Tere tulemast M4 Ready’sse M4 Ready on veebikursus, mis pakub vajalikku koolitust inimestele, kellel onpotentsiaali koguduste rajamiseks, juhtimiseks ja paljundamiseks. See kursus on mõeldud sulle ja sinu sõpradele – keskmisest suurema juhtimispotentsiaaliga noorematelejuhtidele kohalikes kogudustes, konfessioonides või organisatsioonides – neile kellel on juba kogemusettevõtluses, uute asjade algatamises ja muutuste esile toomises. M4 Ready kursus aitab…

Read more